huşsuzluq

huşsuzluq
is.
1. Huşu olmayan, yadında şey qalmayan adamın halı; hər şeyi unutma, yadından çıxartma; unutqanlıq. Huşsuzluqdan dərs yadında qalmır.
2. Huşunu itirmə, huşu başından getmə, özündən getmə; bayğınlıq. Huşsuzluqdan ağrı hiss etməmək.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • ağzıaçıqlıq — is. Maymaqlıq, huşsuzluq, diqqətsizlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bihuşluq — is. 1. Bihuş, özündən getmiş adamın halı; bayğınlıq. Kiçik Lena bihuşluğundan ayıldı, gözlərini açdı. S. S. A.. 2. Huşsuzluq, yaddaşsızlıq, fikri dağınıqlıq. 3. məc. Məstlik; heyranlıq, valehlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fikirsizlik — is. 1. Fikri özündə olmama; huşsuzluq. // Fikirsizcəsinə hərəkət, düşüncəsizlik. 2. Heç bir fikri, qayğısı, dərdi olmama …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hafizəsizlik — is. Hafizəsi, yaddaşı olmayan və ya zəif olan adamın halı; yaddaşsızlıq, unutqanlıq, huşsuzluq. <Cinayətov:> Bay sənin. . . – deyə donquldandı. Öz hafizəsizliyini söydü. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • karsalalıq — is. dan. 1. Qulağı ağır eşitmə. 2. Keylik, huşsuzluq, duyğusuzluq; zehinsizlik, korazehinlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qəflət — is. <ər.> 1. Qafillik, xəbərsizlik. Qılma bizi qəflət ilə mədhuş; Həmsöhbətin eyləmə fəramuş. F.. <Ziba xanım:> Vay sənin halına, vay sənin halına ki, qəflət gözünü örtübdür. M. F. A.. Bülbül, keçirtmə bağda qəflətdə ömrünü. S. Ə. Ş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • unutqanlıq — is. Unutqan adamın hal və keyfiyyəti; yaddaşsızlıq, huşsuzluq. <Yaşlı kişi:> Əgər həmin qulluqçu ikinci dəfə də belə bir unutqanlıq etsə idi, <tacir> haqq hesabını verməklə «xoş gəldin!» – deyib qovardı. S. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”